Klargjøring av kanoner


Oppstilling avdelingsvis fra venstre: CAC- NGC- TGMC

Tre artillerister oppstilt

Artillerist med muskett


Danebrog vaier i vinden

Artillerister klargjør ladninger

Artillerist oppstilt ved stykket

Muskettsalve

Lading av muskett

Stykket klargjort

Giv fyr!