Åpning av svartkruttstevne på Frigården 1998

 

 

To glade artillerister poserer ved stykket

 

 

Akershus Festning 1999 - 700 års jubileum - innmarsj med stykket

Oppstilling rett etter innmarsj

Stykkene klargjøres

Alt klart for lading

Oppstilling ved stykkene

Lading

GIV FYR!!!

Røyken ligger tett etter salutten

CAC's sol-presenning på Akershus Festning - Mannskapet slapper av

Bespisning i borggården på Akershus

 

 

Skål!

 

 

Kristiandsund - Kystartilleriets 200 års jubileum 1999

Klargjøring av stykkene

Ladning