CAC's sol-prsenning på Elverum 2000

 

 

Arne og Bjarne - Camp Elverum

 

 

Klargjøring av stykkene ved oppvisning Trøndersk landbruk 2000

NGC (Nordenfjeldske Grenader Compagni) angriper

CAC avfyrer første salve

NGC besvarer ilden

CAC fortsetter ildgivningen

Siste salve avfyres med kardesker

Slaget er over - flere er falne...

 

 

Rengjøring av stykke etter skyting

 

 

CAC og NGC's stand på Nidarøhallen 2001

 

Besetningen har tatt oppstilling ved stykket