Tønsåsen - Oppstilling før siste etappe

Stykket er på plass

Oppstilling ved stykket

Klargjøring for lading

 

 

Stykket ladet

 

 

Uten mat og drikke...... Publikum i bakgrunnen

 

 

Fredriksten festning - forberedelser ved stykkene

Stykkene er klare og man venter på at slaget skal starte

Noen følger spent med på hva som skjer nedenfor murene......

......mens andre prater om det som skal skje

Alarmen går

Folk kommer fram på murene for å se hva som skjer

Soldatene marsjerer ut

Det kommer til en trefning

Angriperne kommer opp mot festnigen

Leirlivet etter slaget. Alle slapper av og prater om det som har hendt