Leiren til CAC er ferdig etablert

 

En liten matbit på morgenkvisten

Grilling senere på dagen

Grenaderene har oppstilling

 

Ridderturnering med Ordo Ignis og Frilansene

 

Gudstjeneste med kapelan Jan Asbjørn Sagen

 

Soldatene stod oppstilt foran kiren

 

Forberedelser før slaget

 

NGC marsjerer opp før slaget

 

Slaget har begynt, og TGMC fyrer en salve

 

Kruttrøyken ligger godt etter salven

 

CAC fyrer en salve

 

Som kort etter blir fulgt av en ny

 

DSFMC skyter mot CAC's skanse

 

Og CAC svarer på nytt

 

I bakgrunnen skyter CAC's 2. stykke

 

DSFMC får støtte av NGC

 

Sakansen stormet, og nå skal CAC's 2. stykke tas

DNDC ligger i fjellsiden og beskytter CAC's 2. stykke, men jegere fra ESC anngiper ovenfra

 

Grilling etter museets stengetid, og alle tidsepoker deltar