Donjonen sett fra øst

 

Bombarder på trappen til donjonen

 

Kasematter

 

 

 

Compagniet oppstilt foran donjonen