Historien fra 1718

 

Den 26. august 1718 gikk gen. Carl Gustaf Armfeldts svenske og finske styrker over grensen til Trøndelag som et ledd i Karl den XII's felttog i den store nordiske krig. 

På tross av uvær, sykdom og død slet Armfeldts styrker seg fram til Trondheim. 16. november nådde fortroppen Bakke gård. De vendte om da en kanon fra Brattøra skjøt mot dem. Den svenske / finske arme ble deretter liggende ute i Strinda, Tiller og Melhus. 

I Trondheim var det gen. Vincents Budde som hadde kommandoen. Han var den store helten etter seieren over svenskene i Moss i 1716, og ble våren 1718 utnevnt til øverstkommanderende nordafjells. I Trondheim  var man allikevel dårlig forberedt på svenskenes angrep i 1718. Dette gjorde at gen. Budde måtte ty til tiltak som var meget upopulære. Han måtte føre en forsvarskrig med begrensede områder å beskytte. Dette fordi han kun hadde en total styrke på 4500- 5000 mann mot Armfeldts 10000 mann. 

I midten av desember får de norske styrkene bekreftet at den svenske kongen, Karl den XII, var blitt skutt ved Fredriksten festning 30. november. Gen. Armfeldt trekker seg tilbake til Haltdalen med sin hær. Beleiringen av Trondheim er over.