Om Compagnie

 

Christiansteen Artillerie Compagnie (C.A.C.) ble stiftet i 1995. 


C.A.C.'s formål er å gjenskape og levendegjøre soldatlivet ved Kristiansten festning under Armfeldt's felttog i Trøndelag i 1718. Vi legger vekt på at utstyr og uniformer (så langt råd er) skal være historisk riktig.

C.A.C. har et godt og sosialt miljø hvor historieinteressen hos medlemmene danner grunnlaget. Vi finansierer vår virksomhet ved ulike oppdrag.

Vi samarbeider med andre militærhistoriske avdelinger i Norge og i øvrige Nordiske land og deltar på samlinger i den forbindelse. C.A.C. har blant annet hatt flere oppdrag for byen og forsvaret.

Compagniet består i dag av ca. 20 medlemmer.